تور تهران مسکو + مورمانسک
خدمات تور
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ملی روسیه همراه با دو پرواز داخلی ( ایرفلوت) ، 6شب اقامت در هتل با صبحانه ، گشت کامل شهری همراه با 3 وعده ناهار، گشت خرید مسکو ، گشت رویت شفق قطبی به همراه عکاس حرفه ای ، لیدر فارسی زبان ، لیدر محلی ، ویزا ، بیمه مسافرتی ، ترانسفر فرودگاهی


FlightDate 2024.Jan.25 تاریخ پرواز 02.11.05

Cabin(y) رفت 2024.Jan.25 ساعت04:10
Cabin(y) برگشت 2024.Jan.31 ساعت22:30
FlightDate 2024.Feb.01 تاریخ پرواز 02.11.12

Cabin(y) رفت 2024.Feb.01 ساعت04:10
Cabin(y) برگشت 2024.Feb.07 ساعت22:30