تور تهران مسکو + سن پترزبورگ
مدارک مورد نیاز
ترانسفر بین دو شهر با قطار سریع السیر ساپ سان 3 گشت شهری به همراه 3 وعده ناهار